Prezentacja książki „Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe” w Instytucie Słowackim

Książka pod redakcją Ewy Ciszewskiej i Mikołaja Góralika, zatytułowana „Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe” to pierwsza monografia w całości poświęcona temu zagadnieniu

W tomie ukazano kontakty filmowe między kinematografiami polską, czeską i słowacką. Autorzy – filmoznawcy, a zarazem bohemiści z kraju i zagranicy – podjęli zagadnienia współpracy instytucjonalnej, historii pojedynczych wspólnych projektów, a także kwestie adaptacji, edukacji filmowej czy wizerunku służb specjalnych w filmach.

Publikacja pod patronatem Czeskiego Centrum została wydana przez Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego i PWSFTViF w Łodzi.

Miejsce: Instytut Słowacki, ul. Krzywe Koło 12/14 A, 00-270 Warszawa
Data: 22-11-2018, godz. 17:30

**********
Promotion of the book „Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe” will take place in Slovak Institute in Warsaw on 22.11.2018
**********

Author: Artmundus