Recenzja książki Jonathana Cotta – “Yoko i John”

Po przerwie wracamy do prezentacji recenzji na stronie ArtMundus. A zaczynamy od zamieszczenie kilku słów na temat książki Jonathana Cotta, zatytułowanej „Yoko i John. Dni, których nigdy nie zapomnę”.

Dziennikarz magazynu Rolling Stone miał okazję wielokrotnie spotykać się i rozmawiać z Johnem Lennonem i Yoko Ono, dlatego w tej książce są zarówno jego wspomnienia z tych spotkań, jak i zapisy rozmów i wywiadów.

Zachęcamy do przeczytania książki, wydanej w 2013 roku przez wydawnictwo Znak, ale też do przeczytania paru słów na jej temat pod tym LINKIEM.

Fragment recenzji: “Jonathan Cott miał wyjątkowe szczęście, był nie tylko dziennikarzem, który miał okazję wielokrotnie rozmawiać z Ono i Lennonem, ale stał się ich swego rodzaju przyjacielem, a nawet powiernikiem osobistych rozważań. Artyści rozmawiali z nim w inny sposób niż z dziennikarzami, pozwalali sobie na bardziej osobiste wtręty, na luźniejsze zachowanie, pokazując w ten sposób prawdziwych siebie.”

**********
Review of the book “Days That I’ll Remember. Spending Time With John Lennon and Yoko Ono” by Jonathan Cott on www.artmundus.pl

After the break, we go back to the review presentation on the ArtMundus website. And we start out with a few words about Jonathan Cott’s book, “Days That I’ll Remember. Spending Time With John Lennon and Yoko Ono”.

A Rolling Stone journalist has had the opportunity to meet and talk to John Lennon and Yoko Ono many times, so this book includes both his memories of those meetings and records of conversations and interviews.

We encourage you to read the book, published in Poland by Znak publishing house in 2013, but also to read a few words about it at this LINK.

Excerpt from the review: “Jonathan Cott was extremely lucky, he was not only a journalist who had the opportunity to talk to Ono and Lennon many times, but he became their kind of friend and even a confidant of personal considerations. The artists talked to him in a different way than with journalists, they allowed themselves more personal interjections, looser behavior, thus showing their true selves.”

Author: Artmundus