Nowy album Heaven

Heaven – jeden z nielicznych greckich zespołów uprawiających Dungeon Synth, wydał nowy album, zatytułowany „Sacred Remains”.

Złote światło słoneczne wpada przez filary tej świątyni – muzyczny hołd złożony kulturze starożytnej Grecji i majestatowi przyrody. Wyjdź ze snu i powitaj nowy świt.

Skomponowana w programiw „Tracker” (którego początkiem był komputer Commodore Amiga w 1987 roku), muzyka Heaven jest nostalgiczna i pełna dramatyzmu. Słuchanie tego albumu jest równie wciągające, co hipnotyczne; ciemny gobelin przeplatany ciekawymi melodiami i rytualnymi rytmami. Mountain (muzyk odpowiedzialny za projekt Heaven) maluje epicki krajobraz za pomocą palety prymitywnych dźwięków midi, aby stworzyć dźwiękową atmosferę, prostą i ekscytującą.

W górach dusze znikają, dryfują przed twoimi oczami. Noc jest długa, pieśni księżyca wypełniają mglistą Ziemię. Otwiera się brama, dwoje gwiaździstych oczu wpatruje się w ciebie. Ścieżka leży przed tobą, muzyczna podróż do nieba.

Zajrzyjcie na profil Bandcamp zespołu – LINK

**********
Heaven release new album “Sacred Remains”

One of the few Greek Dungeon Synth Bands, Heaven, just released a new album, “Sacred Remains”.

Golden sunlight floods through the pillars of this temple, a musical tribute to Ancient Greek culture & nature’s majesty. Emerge from your slumber and welcome in the new dawn.

Composed on ‘Tracker’ software (which originates with the Commodore Amiga computer back in 1987), Heaven’s music is immediate, nostalgic & dramatic. Listening to this album is as immersive as it is hypnotic; a dark tapestry threaded with curious melodies & ritualistic, driving rhythms. Mountain, (the musician behind the Heaven project) paints an epic landscape using a palette of primitive midi sounds to create a sonic atmosphere that is exciting in its simplicity.

Upon the Mountain, Souls Fade Away, Drift Before Your Eyes. The Night Is Long, The Songs Of The Moon Fills The Fogy Earth. A Gate Opens, Two Starry Eyes Staring At You. The Path Lies In Front Of You, A Musical journey To Heaven.

Follow:
Instagram: https://www.instagram.com/heavenmusic_official/
Bandcamp: https://heavenmusic.bandcamp.com/

Author: Artmundus