O jedzeniu… 17. Pieczeń rzymska, z kaszą owsiana i zasmażanymi buraczkami

   Jakiś czas temu pisałem, że naszym ubiegłorocznym odkryciem jest kasza owsiana. Tak nam przypadła do gustu, że staramy się jadać ją jak najczęściej. Oczywiście nie zapominając o innych kaszach! Jakiś czas temu do dania głównego, czyli właśnie kaszy, postanowiliśmy dołożyć dawno nie widzianą pieczeń, zwana też klopsem. Próbowałem swego czasu poszukać informacji, czym różnią się te dania, ale w wielu miejscach ta nazwa występuję zamiennie, więc przestałem sobie zawracam głowę sprawami nazwy, skupiając się na przyjemności jedzenia.

   A pieczeń rzymska to – nie da się ukryć – wielka radość dla podniebienia. Wszyscy w domu lubimy mielone mięso, a zatem i ta wersja jego podania bardzo nam odpowiada. Oczywiście w skład pieczeni wchodzi mięso mielone (my stosujemy głównie mieszane wieprzowo-wołowe), cebula, jajko, bułka i przyprawy. Ale od ilości określonych składników (dotyczy to zwłaszcza ilości dodanej bułki), rodzaju mięsa (wszak można dodać też trochę bardziej suchego mięsa z drobiu), dodanych przypraw (sól, pieprz, czosnek, papryka, majeranek lub inne) oraz ewentualnie umieszczenia w środku gotowanego jajka, taki klops będzie się różnił kolorem, zwartością i oczywiście smakiem.

   Tym razem postawiliśmy na delikatność, na większą ilość bułki i tylko odrobinę przypraw, dlatego klops nie zabijał swoja mocą zarówno kaszy, jak i zasmażanych buraczków. Tym razem tartych na grubej tarce, dzięki czemu mają one inny wygląd, konsystencję i smak.

   Jestem pewien, że wkrótce pojawią się wszystkie składniki tego dania, albo osobno, albo znów razem, bo jest to jedno z najchętniej i najczęściej robionych przez nas dań mięsnych.

Ray

**********ENGLISH VERSION**********

About food … 17. Roman roast (meatloaf) with oat groats and fried beetroots

   Some time ago I wrote that our last year’s discovery was oat groats. We like it so much that we try to eat it as often as possible. Of course, not forgetting the other groats! Some time ago, we decided to add to the groat not seen for a long time a meatloaf. Once upon a time, I tried to find information about the differences between meatlof and Roman roast, but in many places this name is used interchangeably, so I stopped bothering with the names, focusing on the pleasure of eating.

   And the meatloaf is – it cannot be hidden – a great joy for the palate. We all like minced meat at home, so this version of its serving suits us very well. Of course, the meatloaf includes minced meat (we mainly use pork and beef mixed), onion, egg, dry roll and spices. But on the amount of specific ingredients (this applies especially to the amount of roll added), the type of meat (after all, you can also add a little more dry poultry meat), added spices (salt, pepper, garlic, paprika, marjoram or other) and possibly placing boiled eggs inside, such a meatloaf will differ in color, firmness and, of course, taste.

   This time we focused on delicacy, on a larger amount of dry rolls and only a bit of spices, so the meatball did not kill both groats and fried beetroots with its power. This time beetroots were grated on a coarse grater, so they have a different look, texture and taste.

   I am sure that all the ingredients of this dish will be available soon, either separately or together again, because it is one of the most popular meat dishes we make.