O jedzeniu… 18. Bananowiec

   Uwielbiam ciasta. Wszystkie, o ile nie są zbyt słodkie. A to, że je lubię, niestety bardzo wyraźnie widać w środkowych częściach mego ciała, gdzie zamiast sześciopaku zadomowiła się całkiem słusznych wymiarów oponka.

   To ciasto poznaliśmy dzięki mojej teściowej, która w czasie jednej ze zbyt rzadkich w ostatnim czasie wizyt u nas zrobiła to ciasto w ciągu kilku minut. Właśnie czas jego przygotowania oraz długo utrzymująca się wilgotność ciasta są jego największymi atutami. Bananowiec może sobie spokojnie leżeć i tydzień np. w piekarniku, przykryty tylko ściereczką, a nie pleśnieje i do tego jest prawie cały czas wilgotne.

   Do jego przygotowania wystarczą (ilość składników zależy oczywiście od wielkości formy) banany, mąka, cukier, masło (ewentualnie inny tłuszcz), proszek do pieczenia i jajka. Przygotowanie zajmuje może z 10 minut (o ile wcześniej rozpuścimy masło i je ostudzimy), pieczenie ok. 40-50 minut.

   U nas pojawia się właściwe przynajmniej raz w miesiącu, zwykle wtedy, gdy Malu „upoluje” tańsze banany. Polecam wszystkim, a zwłaszcza początkującym cukiernikom!

   Świeże ciasto z dobrą kawą (np. z dodatkiem Amaretto) tworzy wyjątkową udana parę.

Ray

**********ENGLISH VERSION**********

About food … 18. Banana cake

   I love cakes. All of them, as long as they aren’t too sweet. And the fact that I like them, unfortunately, is very clearly visible in the middle parts of my body, where instead of the six-pack, I have a rather big… donut.

   We got to know this cake thanks to my mother-in-law, who, during one of the too-rare visits to us recently, made this cake in a few minutes. The time of its preparation and the long-lasting humidity of the dough are its greatest advantages. A banana cake can lie down for a week, for example in the oven, covered only with a cloth, and it does not rot, and it is almost always damp.

   To prepare it (the number of ingredients depends of course on the size of the pan), bananas, flour, sugar, butter (or other fat), baking powder and eggs are enough. Preparation may take 10 minutes (as long as the butter is melted and cooled down beforehand), and baking takes about 40-50 minutes.

   We have the right one at least once a month, usually when my wife “hunts” cheaper bananas. I recommend it to everyone, especially beginner confectioners!

   A fresh cake with good coffee (e.g. with Amaretto) creates a unique, successful pair.