Przybyło… 15

   Ostatnio pisałem o książkach, więc pora na płyty. Tym razem cztery sztuki. Jak wiele razy pisałem, uwielbiam muzykę metalową, ale nie ograniczam się do jej słuchania, albowiem lubię również inne gatunki muzyki. Żeby móc pisać o takich płytach założyłem właśnie stronę www.artmundus.pl

   Mam nadzieję, że nikogo nie zdziwię przedstawiając taki oto zestaw płyt. Bardzo lubię twórczość wszystkich tych artystek i artystów, w miarę możliwości powiększając swoją płytotekę o ich kolejne dzieła.

   Renatę Przemyk lubię od zawsze, chociaż na jej koncercie byłem chyba tylko raz i to akustycznym. Ale za to jakim! Dlatego wydana w ubiegłym roku płyta „Renata Przemyk i mężczyźni” musiała trafić do naszego domu. A tak się składa, że twórczość wszystkich tych wykonawców lubimy wspólnie z Malu.

   Kolejny artysta, czyli Artur Nowak to również jeden z naszych ulubionych muzyków. Malu pamięta go jeszcze z przeglądów poezji śpiewanej, ale wspólnie byliśmy na kilku koncertach zespołu Raz Dwa Trzy, ale też na koncercie pana Adama właśnie z Akustyk Amigos. Płyta zatem musiała do nas trafić.

   Jak wiadomo, fanem pani Alicji Majewskiej jestem od zawsze. Wielkim dla mnie przeżyciem było spotkanie z panią Alicją, na którym promowana była właśnie ta płyta. Ponieważ wydawca podzielił się krążkiem tylko z wybranymi dziennikarzami (przykra to praktyka, ale cóż zrobić…), musiałem odczekać trochę czasu i nabyć płytę. A album to naprawdę bardzo dobry pod każdym względem!

   Podobnie jak twórczość pani Majewskiej, tak działalność muzyczna Jean-Michela Jarre’a towarzyszy mi od bardzo dawna. Miałem nagrane kasety, miałem przegrywki, pora zatem powoli zbierać muzykę na CD. W tym zbiorze (nie lubię tekturek, ale w przypadku stałego braku miejsca, takie kompilacje się sprawdzają) znalazło się pięć płyt: „Magnetic Fields”, „Zoolook”, „Rendez-Vous”, „Revolutions” i „Waiting For Cousteau”.

Ray

**********ENGLISH VERSION**********

Arrived … 15

   Recently I’ve been writing about books, so it’s time to show some CDs. This time four. As I have written many times, I love metal music, but I don’t limit myself to listening to it, because I also like other genres of music. In order to be able to write about such albums, I have just set up a website www.artmundus.pl

   I hope that I will not surprise anyone by presenting such a set of albums. I really like the work of all these artists, expanding my disc collection with their new works if possible.

   I have always liked Renata Przemyk, although I was probably only at her concert once, and it was acoustic. But it was a great concert! That is why the album “Renata Przemyk i mężczyźni”, released last year, had to be delivered to our home. And it just so happens that Malu and I like the work of all these artists.

   Another artist, Artur Nowak, is also one of our favorite musicians. Malu still remembers him from sung poetry festivals, but together we attended several concerts of the band Raz Dwa Trzy, and also the concert of Mr. Adam with Akustyk Amigos. So the album had to hit us.

   As you know, I have always been a fan of Mrs. Alicja Majewska. It was a great experience for me to meet Mrs. Alicja, during which this album was promoted. As the publisher only shared the album with selected journalists (it is a painful practice, but what to do …), I had to wait some time and buy the album. And it is really very good in every way!

   Like the work of Mrs. Majewska, the musical activity of Jean-Michel Jarre has been with me for a very long time. I had pre-recorded cassettes, I had some „pirate CDs”, so it’s time to slowly collect music for CD. In this collection (I do not like this kind of storing records, but in case of constant shortage of space in my flat, such compilations work well) there are five albums: “Magnetic Fields”, “Zoolook”, “Rendez-Vous”, “Revolutions” and “Waiting For Cousteau”.