Przybyło… 17

   Któregoś dnia zadzwonił do mnie znajomy i w trakcie rozmowy okazało się, że jest możliwość kupienia w rozsądnej cenie albumu, na który bardzo czekałem. Już kiedyś pisałem o tym, jak bardzo cenię prace pana Wojciecha Siudmaka. Niesamowita wyobraźnia autora i jego niezmiennie wyjątkowa ręka powodują, że nieustannie zachwycam się jego pracami. Sam też kiedyś próbowałem rysować, z marnym zresztą skutkiem, a prace mistrza Siudmaka zawsze stanowiły dla mnie ogromną inspirację. Udało mi się nabyć ten album, wspaniały, zawierający ogrom prac mistrza, które można oglądać każdego dnia, odkrywając kolejne elementy każdej grafiki i niezmiennie pobudzać własną wyobraźnię. Wspaniały, piękny album wydało wydawnictwo Rebis

   Kiedy na półce w księgarni zobaczyłem kilka ułożonych obok siebie tytułów z wydawnictwa Astra, natychmiast mnie zaintrygowały. Jak przystało na starego zbieracza, postanowiłem powoli uzbierać je wszystkie. A zacząłem od książki Alaina Demurgera „Templariusze. Proces 1307-1314”. Mam nadzieję, że wkrótce znajdę chwilę czasu, by poczytać o tym wciąż wzbudzającym wielkie emocje procesie.

   Kolejny tytuł nabyłem, bo też mnie zaintrygował, ale nie będę też ukrywał, że i tę serię staram się powoli powiększać… To seria „Horyzonty nowoczesności” wydawana przez wydawnictwo Universitas. Mam już kilka książek z tej serii, a nowym nabytkiem jest książka Roberto Esposito, zatytułowana „Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka”. Zapowiada się ciekawa lektura!

Ray

**********ENGLISH VERSION**********

   One day a friend called me and during the conversation it turned out that it is possible to buy an album at a reasonable price, for which I was waiting a lot. I have already written once about how much I appreciate the works of Mr. Wojciech Siudmak. The amazing imagination of the author and his invariably unique drawings make me constantly admire his works. I also tried to draw once myself, with a poor result, and the works of master Siudmak have always been a great inspiration for me. I was able to buy this album, wonderful, containing a lot of master’s works, which can be viewed every day, discovering new elements of each graphic and invariably stimulating my imagination. A wonderful, beautiful album was released by Rebis publishing house

   When I saw several Astra publishing house titles stacked side by side on a bookstore shelf, I was immediately intrigued. As befits an old collector, I decided to slowly collect them all. And I started with Alain Demurger’s book „The Templars. Process 1307-1314 ” (literal translation). I hope to soon find some time to read about this still very emotional process.

   I acquired another title, because it also intrigued me, but I will also admit that I am trying to slowly expand this series as well … This is the “Horizons of Modernity” series published by the Universitas publishing house. I already have several books in this series, and the new acquisition is the book by Roberto Esposito, entitled “Political Concepts. Community, immunization, biopolitics” (literal translation). It promises to be an interesting reading!