Przybyło… 7

   Ostatnio pisałem o nabytkach dokonanych przez małżonkę, więc znów pora wrócić do zakupów, które mogę określić jako przeznaczone tylko dla mnie. Rzadko je robię, bo i czasu na czytanie mało, i głowa już nie ta, a przede wszystkim, portfel coraz chudszy. Ale kiedy pojawia się okazja nabyć książki, na które czekam już od dawna, a one nareszcie są w cenach do przyjęcia, nie mogłem się powstrzymać.

   Od kilku lat w wydawnictwie Teologii Politycznej wychodzą niezwykle ciekawe książki, które staram się powoli zbierać i czytać. Nie jest to oczywiście lektura łatwa, ale za to bardzo przyjemna, a na pewno otwierająca umysł na nowe kwestie. Udało mi się zebrać książki kilku autorów, najczęściej kupowałem jedną, dwie książki podczas targów książki, ostatnio jednak nie było żadnych obniżek, zatem mam sporo zaległości. Na szczęście przed Świętami wydawnictwo ulitowało się nad biednym ludem i zrobiło promocję. W ten sposób stałem się posiadaczem aż trzech książek, na które od dawna czekałem.

   W 2018 roku TP wydało trzy książki dotyczące polskiej szkoły prawa międzynarodowego. Podczas pierwszej promocji nabyłem zbiór nowych tłumaczeń pism trzech autorów związanych z odnowionym Uniwersytetem Krakowskim: Mateusza z Krakowa, Pawła Włodkowica, Stanisława ze Skarbimierza i Benedykta Hessego.

   Tym razem uzupełniłem serię o dwie pozostałe książki. Pierwsza z nich to praca Ludwika Ehrlicha poświęcona Pawłowi Włodkowicowi i Stanisławowi ze Skarbimierza, druga jest zbiorek dziesięciu artykułów polskich naukowców, poświęconych Pawłowi Włodkowicowi.

   O tym, że Platona można czytać bez przerwy przekonywać zapewne nie muszę. Podczas każdego kolejnego czytania odkrywam w jego dialogach coś nowego, za każdym razem mnie zaskakują, zmuszają do refleksji. Sięgam po nie dość często. Teologia Polityczna i tym razem sprawiła mi niespodziankę, bowiem od kilku lat wydaje dialogi Platona w nowych tłumaczeniach. Z wiadomych powodów muszę sobie przyjemność nabywania ich i czytania dozować, ale i tak jest bardzo szczęśliwy, że podczas poprzedniej promocji nabyłem „Obronę Sokratesa”, a ostatnio „Hippiasza Mniejszego”.

Ray

**********ENGLISH VERSION**********

   Recently I wrote about acquisitions made by my spouse, so it’s time to go back to purchases that I can describe as intended only for me. I rarely do them, because there is little time to read, and my head is not in a good condition, and above all, my wallet is getting thinner. But when the opportunity arises to purchase books that I have been waiting for a long time, and they are finally at affordable prices, I couldn’t help myself.

   For several years the publishing house Teologia Polityczna has published extremely interesting books, which I am slowly trying to collect and read. Of course, this is not an easy reading, but it is very pleasant, and it certainly opens the mind to new issues. I managed to collect books by several authors, most often I bought one or two books during the book fair, but recently there were no discounts, so I have a lot of arrears. Fortunately, before Christmas, the publishing house took pity on the poor people and made a promotion. In this way, I became the owner of three books that I had been waiting for a long time.

   In 2018, TP published three books on the Polish school of international law. During the first promotion, I purchased a collection of new translations of the writings of three authors related to the renewed University of Krakow: Mateusz z Krakowa (Mateusz from Cracow), Paweł Włodkowic, Stanisław ze Skarbimierza (Stanislaw from Skarbimierz) and Benedykt Hesse.

   This time I supplemented the series with two other books. The first is a work by Ludwik Ehrlich devoted to Paweł Włodkowic and Stanisław from Skarbimierz, the second is a collection of ten articles by Polish scientists devoted to Paweł Włodkowic.

   I do not need to convince Plato that one can read all the time. During each subsequent reading, I discover something new in his dialogues, each time they surprise me and force me to reflect. I reach for them quite often. Teologia Polityczna also surprised me this time, because for several years it has been publishing Plato’s dialogues in new translations. For obvious reasons, I have the pleasure of acquiring and reading them, but I am still very happy that during the previous promotion I acquired “Defense of Socrates”, and recently “Hippias (minor)”.