Przybyło… 8

   Kolejne nabytki to znów dzieło małżonki. Kolejne zamówienie z wydawnictwa Znak. Odkąd pamiętam, zawsze twierdziła, że najlepiej wypoczywa czytając… kryminały. Ja też od czasu do czasu je czytam, ale na pewno nie mogę się nazwać ich wielkim wielbicielem. Malu z kolei bardzo je lubi i chociaż większość czyta w wersji elektronicznej (z braku miejsca w mieszkaniu na nowe półki), to jednak książki kilku autorów stara się zebrać. Tak jest m.in. z Markiem Krajewskim, którego lubi i zbiera od czasu, gdy pojawiła się pierwsza książka z serii kryminałów o Eberhardzie Mocku, czyli „Śmierć w Breslau”. „Moloch” to najnowsza książka autora, ponownie z Mockiem w roli głównego bohatera, która trafiła do sklepów pod koniec października 2020 r.

   Inną bohaterką książek, którą bardzo lubi Malu jest pani profesorowa Zofia Szczupaczyńska. Czwarta już w serii książka, zatytułowana „Złoty róg” ukazała się w listopadzie ubiegłego roku. „Autorkę” serii, czyli Marylę Szymiczkową tworzy duet Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński. To kolejny kryminał w stylu retro, napisany podobno z dystansem i dowcipem. Najwyższa pora, by w końcu przeczytać te książki!

   I wreszcie coś z innej bajki. „Sekretne życie introwertyków” Jennifer Granneman. Popularnonaukowa książka o introwertykach, tych z większym dystansem do otoczenia i rzeczywistości, tych skupionych bardziej na wewnętrznym świecie, wewnętrznym przeżywaniu. Ta książka również została wydana w ubiegłym roku.

  Rzadko trafiają do nas nowości, ale zdarzają się wyjątki…

Ray

**********ENGLISH VERSION**********

   Subsequent acquisitions are again the work of my wife. Another order from the Znak publishing house. For as long as I can remember, she has always said that she has the best rest reading… crime fiction. I also read them from time to time, but I certainly cannot call myself a great admirer of them. Malu, on the other hand, likes them very much, and although most reads in electronic version (due to the lack of space in the apartment for new shelves), she try to collect books written by several authors. This is e.g. with Marek Krajewski, whom he likes and collects since the first book in a series of crime novels about Eberhard Mock, “Śmierć w Breslau” (Death In Breslau), appeared. „Moloch” is the author’s latest book, again with Mock as the main character, which hit stores at the end of October 2020.

   Another book heroine that Malu likes very much is Zofia Szczupaczyńska. The fourth book in the series, entitled “Złoty róg” (The Golden Horn), was released in November last year. The “author” of the series – Maryla Szymiczkowa, is created by the duo Jacek Dehnel and Piotr Tarczyński. This is another retro detective story, it is said to be written with distance and wit. It’s time to finally read these books!

   And finally something from a different fairy tale. Jennifer Granneman’s „The Secret Lives of Introverts”. A popular science book about introverts, those with a greater distance to their surroundings and reality, those focused more on the inner world, inner experiencing. This book was also released last year.

   We rarely buy new books, but there are exceptions …