POETYCKA EKSPOZYCJA

ADONIS
– Witając wiatr i drzewa

Anagram
2016

 

 

 


 Winston MORALES CHAVARRO
– Słodka Aniquirona

Anagram
2019