aPOSTERIORI – Wystawa plakatów

Instytut Słowacki, Warszawa (19.11.2015)

   W gościnnych salach Instytutu Słowackiego w Warszawie, 19.11.2015 odbył się wernisaż wystawy plakatów, zatytułowanej „aPosteriori”. Nieżyjący już słowacki artysta, który tworzył również plakaty – Dóka Jozef ml. (na wystawie zaprezentowano jego plakat (Tajomstvo Grety Garbo). Jeszcze w latach osiemdziesiątych postanowił powołać do życia cykliczną imprezę, podczas której prezentowane byłyby prace plakacistów z całego świata. Jego zamierzenia udało się zrealizować dopiero w roku 1990, kiedy powołane zostało do życia triennale plakatu w Trnawie. Impreza wpisała się już na stałe w życie Trnawy, stale się rozrasta się, na każde triennale przysyłane są tysiące prac z całego świata. Drobną część z nich można obejrzeć na warszawskiej wystawie.

   Plakat zawsze był sztuką inną, na ściśle określonej powierzchni, z zastosowaniem schematycznych form trzeba pokazać jak najwięcej, trzeba uwypuklić to, co najważniejsze dla prezentowanej sztuki teatralnej, filmu, książki, wystawy, politycznego czy społecznego przesłania. Skrót, znak, symbol to najważniejsze elementy każdego plakatu. Nie inaczej jest na plakatach prezentowanych w IS. Podzielono je na działy tematyczne. Znalazły się zatem najbardziej poruszające plakaty społeczno – polityczne („Where Is My Vote, Russia” Kari Piippo, „Outside – Inside” Bülenta Erkmena, „Wasted” Hilppa Hyrkä, „20:12” Milana Mikuli), nie zabrakło plakatów wystaw, np. wystawie poświęconej japońskiemu artyście – plakaciście Shigeo Fukudzie (jeden z jego plakatów też jest wystawiany), licznych przedstawień teatralnych czy operowych (świetny plakat do „Attili” Verdiego), czy akcji społecznych.

   Są plakaty kolorowe i monochromatyczne, rozbuchane i skromne, dosadne, walące ostro po oczach i delikatne, zmuszające do zastanowienia, przemyślenia. Ale wszystkie znakomite, wszystkie poruszające, wszystkie trafiające do każdego wrażliwego człowieka.

Ray